KAPHİB’den Haberler

ÜYELERİMİZDEN

SELÇUKLU EVİ

SELÇUKLU EVİ

CAPPADOCİA CAVE SUIT

CAPPADOCİA CAVE SUIT

FLORIA HOTEL

FLORIA HOTEL

MUSEUM HOTEL

MUSEUM HOTEL

YÖRÜK STONE HOUSE

YÖRÜK STONE HOUSE

DİLEK KAYA OTEL

DİLEK KAYA OTEL

DIAMOND OF CAPPADOCIA HOTEL

DIAMOND OF CAPPADOCIA HOTEL

OSMANLI MANOR

OSMANLI MANOR

KARLIK EVİ OTEL

KARLIK EVİ OTEL

Temenni Evi

Temenni Evi

YAPISEL THERMAL KUR HOTEL

YAPISEL THERMAL KUR HOTEL

Otel Mustafa

Otel Mustafa

GÖREME CITY HOTEL

GÖREME CITY HOTEL

CAPPADOCIA ESTATES

CAPPADOCIA ESTATES

HELİKE İN CAPPADOCİA

HELİKE İN CAPPADOCİA

VERA HOTEL TAŞSARAY

VERA HOTEL TAŞSARAY

ACROPOLİS CAVE SUİT

ACROPOLİS CAVE SUİT

TAŞKONAKLAR

TAŞKONAKLAR

ARIANA SUSTAINABLE LUXURY LODGE

ARIANA SUSTAINABLE LUXURY LODGE

KAPADOKYA LODGE

KAPADOKYA LODGE

KAP-HİB Facebook

Özkonak Yeraltı Şehri

Kesin tarihi tam olarak bilinmese de, Özkonak Yeraltı Şehri'nin M.Ö. 400 lü yıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Bölgenin oyulmaya ve şekillendirmeye oldukça müsait tüflü yapısı Yumuşak tüf katmanı havayla temasında sertleşen, sıcaklığı muhafaza edebilen ve nem barındırmayan özelliğinden, yiyeceklerin depolanabileceği yaşam alanlarına dönüştürülmüş ve eski zamanlarda insanların buraya yerleşmesine ve kolayca barınmasına fırsat tanımıştır. Arkeologların söylemlerine göre Özkonak bölgesi geç Hitit döneminin Kabal denilen 24 beylikli federasyonların yerel prensliklerin mekanı olduğu bahsedilmektedir. Sonraları ise Perslerin ve Helenistik dönem Roma İmparatorluğunun toprakları olmuştur. Helenistik dönemde 3000 mensubu olduğu rivayet edilen Zeus mabedi buradadır. Roma döneminden sonra ilk Hristiyanlar, bölgeyi ele geçiren Bizansların baskısından ve yoğun Arap akınlarından kaçarak Özkonak civarına yerleşmiştir. Aziz Basil önderliğinde kayaları oyarak kendilerine ait bir şehir kurmuşlardır. Dünyanın ilk coğrafyacısı olduğu bilinen Yunanlı filozof Strabon, 12. kitabının 538. sayfasında Avanos’un yukarısında tepe diye tabir edilen bir yerde Nevşehir (Nyasa) piskoposunun mezarından ve eski mabet harabelerinden bahseder ki burası Zeus’tur.

Özkonak Kasabası'nda bulunan yeraltı şehri apartman düzenindedir. Mekanlar tünellerle birbirine bağlanmıştır. Bugün mekanların tümü temizlenmiş durumda değildir. Dışarıda şekillendirilerek içeri taşınmış olan sürgü taşlar, savunma sistemi gelişmiş bir düşüncenin ürünüdür.